Регистрирай касовата бележка

Регистрирай касовата бележка

Регистрацията приключи.

Общи условия

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ “НАИСТИНА ЧИСТО”

„НАИСТИНА ЧИСТО”(„Играта”) се организира и провежда от “Арома Козметикс” АД, ЕИК: 201811050, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Надежда“, ул. „Кирил Благоев“ № 12, наричано по-долу „Организатор”. Играта се организира с рекламна цел за популяризирането на марката „Чисто”.
Виж повече

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Тази политика за поверителност има за цел да ви помогне да разберете какви лични данни събираме, защо ги събираме и какво правим с тях. Моля, отделете време, за да прочетете нашата политика за защита на личните данни внимателно. Искаме да сте наясно как използваме вашата информация и начините, по които можете да упражните правата си.
Виж повече